Barn og ungdom


Barn og ungdom er kirkens fremtid. Gjerpen menighet satser på konfirmant og ungdomsarbeid. Vi ønsker at de skal se menigheten som sitt hjem, gode opplevelser, nære relasjoner og vokse i den kristne tro. 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.