Kirkens SOS


Trenger du noen å prate med?

Ring Kirkens SOS på telefon 22 40 00 40

 https://www.kirkens-sos.no/

eller ta kontakt med en av prestene våre:

Øystein Aronsen 483 51 840

Martin Brenne Wigtil 930 02 448

 

Tilbake