UNG OM SORG


Har du mistet noen, og trenger noen å snakke med?

Er du i alderen 13-18 år og har opplevd å være pårørende til eller miste en av dine nærmeste? Kunne du tenke deg å møte andre som er i ligndende situasjon?

Vi samles ca en tirsdag i måneden på Den varme kaféen på Gjerpen menighetshus

(Håvundvegen 13C i Skien) kl 18.00-20.00.

 

Møtestedet er et samarbeid mellom Den norske kirke og Lindrende enhet i Skien kommune.

Tilbudet er livssynsåpent, gratis og åpent for alle i Grenlandsområdet.

 

Våren 2023 møtes vi fem ganger: 28.februar, 21.mars, 18.april, 23.mai og 6.juni.

Hjertelig velkommen.

Vil du vite mer?

Kontakt diakoniarbeider Siri Seltveit Danielsen

på tlf. 45205049

eller på mail: siriseltveit.danielsen@skien.kommune.no

Tilbake