22.juli markering


Denne sommeren er det 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22.juli. Skien prosti med alle sine menigheter ønsker å markere dette.

Les mer

 

Menigheten

22.juli markering


Denne sommeren er det 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22.juli. Skien prosti med alle sine menigheter ønsker å markere dette.

Les mer

Gjerpen er med!


Gjerpen er med - sammen som kirke i hele verden! Gjerpen menighet er med i aksjonen «Sammen som kirke i hele verden», som foregår fra 13. mai til St. Hans. 24.juni. Dette er en aksjon for misjonssolidaritet knyttet til SMM (Samarbeid menighet...

Les mer

 

Menigheten

Gjerpen er med!


Gjerpen er med - sammen som kirke i hele verden! Gjerpen menighet er med i aksjonen «Sammen som kirke i hele verden», som foregår fra 13. mai til St. Hans. 24.juni. Dette er en aksjon for misjonssolidaritet knyttet til SMM (Samarbeid menighet og misjon). SMM er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner. I den tøffe koronasituasjonen verdens står oppe i, e...

Les mer

KONFIRMANT PÅMELDING


Her melder du deg på som konfirmant i Gjerpen kirke 2022!

Les mer

 

Menigheten

KONFIRMANT PÅMELDING


Her melder du deg på som konfirmant i Gjerpen kirke 2022!

Les mer

 

Årsmelding for Gjerpen menighet 2020

Her kan du lese årsmeldingen for Gjerpen menighet 2020. Årsmøte vil bli digitalt i år: torsdag 29.april kl.19.00-20.00.

Les mer

 

Virkelig godt nytt for Gjerpen

Sogneprest Øystein Aronsen fikk i høst et tilbud fra biskopen som han ikke kunne takke nei til. Stillingen som seniorprest i en mye fri...

Les mer

 

Fred

Her er en hilsen fra vår diakonarbeider Cathrine Mustvedt i den Varme Kafeen. Se hilsen her

Les mer

 

Påsken i Gjerpen menighet 2021

Her kan du se våre gudstjenester på nett og radio.

Les mer