Bispevisitas!


Vi gleder oss til at Biskop Stein Reinertsen kommer på visitas i september. 

Vi håper du vil være med på samlingene!

Tilbake