Menighetens årsmøte 2024


Gjerpen menighetsråd innkaller til årsmøte onsdag 3.april kl.18.00 i Gjerpen menighetshus.

Årsmøtet er menighetens mulighet til å få en kortfattet oversikt over hva som foregår i soknet. Det vil også være mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til menighetsrådet.

Siden det er "Middag sammen" i Den Varme Kafeen, er man velkommen til å spise taco-suppe før årsmøtet i Den varme kafeen.

 

Velkommen!

Tilbake