Besøk av Batyr Nursen


Tirsdag 21. november kl. 19.00 på Gjerpen menighetshus i Den varme kafen får vi besøk av Batyr Nursen. Hans personlige vitnesbyrd og hans fortelling om hvordan evangeliet kom til hans hjemland, Turkmenistan, er vel verdt å få med seg. Han var den 7. av sitt folk som ble en kristen!

 

Tirsdagskveldene denne høsten gjennomgår vi Apostlenes gjerninger som omhandler den første kristne tid for snart 2000 år siden, med dette besøket av Batyr Nursen får vi høre en dagsaktuell levende, selvopplevd fortelling om den første kristne tid i hans land.

Batyr Nursen var altså blant de aller første kristne i Turkmenistan. Han var aktiv evangelist og menighetsleder. Batyr ble forfulgt, fengslet og mishandlet av myndighetene på grunn av sin kristne tro og aktive evangelisering. Familien Nursen kom til Norge som FN-flyktninger i 2001. Helt fra starten har de hatt et sterkt kall om å nå sitt eget folk med evangeliet. Etter at de kom til Norge, begynte de med radio- sendinger. I 2008 startet produksjon av TV programmer som også formidles på Internett.

Tilbake