Gladnyhet


Vi har fått sokneprest!!

Martin Brenne Wigtil som i dag jobber i Porsgrunn Østre kirke, går inn som sogneprest i Gjerpen kirke fra 13.august og skal være hos oss et år. Dette gleder vi oss over.

Tilbake