Tilrettelagt konfirmantundervisning


Kirken ønsker å tilby alle muligheten til å være konfirmant. Vi er opptatt av at alle skal få en god konfirmanttid. Trenger du tilrettelagt undervisningopplegg? 

 

Tilrettelegging av konfirmanttiden

Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen uansett funksjonsnivå.

 

Vi kan legge til rette på forskjellige måter

  1. Følge gruppeundervisning i egen menighet med støtteperson (kontakt egen menighet)
  2. Smågruppe med eget opplegg (kontakt Karin Fjose Olsen)
  3. Enkelt undervisning med egen lærer (kontakt Karin Fjose Olsen)

 

Gruppeundervisning i egen menighet med støtteperson

Har du en egen støtteperson er det fint om vedkommende kan være med i gruppeundervisningen. Dersom du ikke har en egen støtteperson, må vi sammen finne en som kan være det.

 

Konfirmasjon i en smågruppe

Vil du være med i en smågruppe skjer det på ettermiddagstid mandager i en av kirkene i vårt område Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte sin utrustning og gir en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden.

 

Enkelt undervisning

Avtales med hver enkelt hvordan dette skal gjennomføres.

 

Spørsmål???
Ta kontakt med prest Georg Eichsteller videre hjelp og veiledning.

Påmelding

Ta kontakt med kateket Karin Fjose Olsen helst før skolestart.

 

Hilsen menighetene i Skien prosti

 

Liv Espeland Jettestuen

Prost i Skien

Telefon
35589081

Merete Orlien
Menighetspedagog, Eidanger
Tlf.: 35563425

Mob: 40905600

Epost:

mo549@kirken.no

Karin Fjose Olsen

Kateket Gimsøy og Nenset

Tlf.:35506384
Mob:48132371

Epost: karin.fjose.olsen

@skien.kommune.no

 

Georg Eichsteller      

Prest inkluderende kirkeliv

telefon 47252192

E-post:

ge355@kirken.no

 

Tilbake