Konfirmantopplegg i Gjerpen kirke 2022/2023


Her oversikt og informasjon for konfirmantåret i Gjerpen kirke

 

Konfirmantopplegg i Gjerpen kirke 2022/2023

(Endringer i programmet kan skje)

Høsten

23/08 Informasjonsmøte i Gjerpen kirke kl.19.00

30/08 kl.18.00 – kl.19.30 – Fellesstart for konfirmanter i Gjerpen, opplegg ute så lenge været er bra!

2/9-4/9 Konfirmant leir på Oksøya

 

6/9 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

Dagene 7/9 & 20/9 & 21/9 & 27/9 Aktivitetsgrupper (hver gruppe avtaler sitt tidspunkt og dag)

29/9 Kick off i Gulset kirke kl.19.30

 

4/10 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

Dagene 5/10 & 18/10 & 19/10 & 25/10 Aktivitetsgrupper (hver gruppe avtaler sitt tidspunkt og dag)

23/10 kl.11.00 Konfirmantpresentasjon Gjerpen kirke

 

02/11 Fellessamling kl.18.00 – kl.19.30 på Menighetshuset

8/11 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

Dagene 9/11 & 22/11 & 23/11 & 30/11 Aktivitetsgrupper (hver gruppe avtaler sitt tidspunkt og dag)

29/11 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

 

6/12 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

13/12 kl.18.00 – 19.30 – Felles juleavslutning

 

Våren

 

3/1 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

11/1 kl.18.00 – 19.30 – Fellessamling på menighetshuset

Dagene 17/1 & 18/1 & 24/1 Aktivitetsgrupper (hver gruppe avtaler sitt tidspunkt og dag)

 

1/2 Fellessamling kl.18.00 – 19.30 på Menighetshuset

7/2 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

9/2 Foreldremøte kl.19.00 – Gjerpen kirke (kun foreldre)

Dagene 14/2 & 15/2 & 28/2 Aktivitetsgrupper (hver gruppe avtaler sitt tidspunkt og dag)

1/3 Fellessamling kl.18.00 – 19.30 i kirken

3/3 Kl. 16.00 - 22.00 Good friday i Skien fritidspark & Gulset kirke

10/3-12/03 Konfirmant helg på Gjerpen

NB: Mer info kommer senere

28/3 kl.17.00-19.00 FASTEAKSJONEN

 

11/4 kl.14.15 & kl.15.15 & kl.16:15 – Undervisning i grupper

18/4 Fellesavslutning kl.18.00 – 19.30 på Menighetshuset

25/4 Fotografering og øvelse til konfirmasjon. Oppmøte med menighetskontoret kl.15.30

Lørdag 29/04 Konfirmasjon kl.10.00, kl.12.00 & kl.14.00

Søndag 30/04 Konfirmasjon kl.11.00 & kl.13.00

 

Undervisningsgrupper:

Tirsdager på Gjerpen menighetshus.

De blir delt inn i 3 grupper.

Kl.14.15: Gjerpen 1

Kl.15.15 Gjerpen 2

kl.16.15 Menstad og andre skoler

Oppmøter er på Gjerpen menighetshus, hvis ikke annen beskjed gitt

 

Aktivitetsgrupper:

Hver gruppe har egne tidspunkt

  • KRIK: sport av ulike former 2 grupper på 25
  • Graffiti: Lære å male graffiti maks 16
  • Cafe: Hjelpe i den Varme Cafeen maks 6
  • Musikk: Synge/spille på gudstjenester og Guts maks 8

 

Annen info:

  • Alle konfirmanter må delta på minst 8 gudstjenester i løpet av året.
  • Alle samlingene som står i oppsettet er obligatoriske
  • Alle skal være med å lage en gudstjeneste i løpet av høsten
  • Alle skal delta på 2 GUTS kvelder hvert semester.

Følg Guts Gjerpen på sosiale medier: gutsgjerpen

  • For mer informasjon gå til: gjerpenkirke.no/konfirmant

 

Kontaktinformasjon:

Ungdomsarbeider: Lars Frønes

Tlf: 97012543

e-post: larspetter.frones@skien.kommune.no

 

Tilbake