Konfirmantopplegg i Gjerpen kirke 2021/2022


Her oversikt og informasjon for konfirmantåret i Gjerpen kirke

 

Høsten

25/08 Informasjonsmøte i Gjerpen kirke kl.18.00 & kl.19.30

14/9 kl.18.00 – kl.19.30 – Fellesstart for konfirmanter i Gjerpen, opplegg ute så lenge været er bra!

21/9 kl.19.00 – kl.20.30 – Gutt og jente kveld

5/10 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

6/10 kl.19.30 Kick off i Gulset kirke –mer info kommer

19/10 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

31/10 kl.11.00 Konfirmantpresentasjon Gjerpen kirke

02/11 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

16/11 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

23/11 kl.18.00 – kl.20.00 Felles undervisning: Et godt liv 

30/11 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

7/12 kl.19.00 – 20.30 – Felles juleavslutning

Våren

11/1 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

18/1 kl.14.15- Fellesundervisning

1/2 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

8/2 Foreldremøte kl.19.00 – Gjerpen kirke (kun foreldre)

10/2 Konsert med Endre Gryting kl.19.00

15/2 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

1/3 kl.14.15 – Fellesundervisning

Fredag 4.mars Kl. 18.00 - 22.00 Goodfriday 2022 i Skien fritidspark

11/3 -13/03 Konfirmant leir Strand Sandefjord

NB: Mer info kommer senere

29/3 kl.14.15 & kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning i grupper

5/4 kl.17.00-19.00 FASTEAKSJONEN NB: Endring kan forekomme

12/4 kl.14.15 & kl.15.15 & kl.16:15 – Undervisning i grupper

19/4 Fotografering! Møte kl.15.00 ved kirkekontoret

20/4 Øvelse til konfirmasjon. Møte i kirken kl. 14.30 & 15.15

Lørdag 23/04 Konfirmasjon kl.10.30 & kl.13.00

Søndag 24/04 Konfirmasjon kl.10.30 & kl.13.00

 

Undervisningsgrupper:

Tirsdager på Gjerpen menighetshus.

De blir delt inn i 3 grupper.

Kl.14.15: Gjerpen 1

Kl.15.15 Gjerpen 2

kl.16.15 Menstad og andre skoler

Oppmøter er på Gjerpen menighetshus, hvis ikke annen beskjed gitt

 

Annen info:

  • Alle konfirmanter må delta på minst 8 gudstjenester i løpet av året.
  • Alle samlingene som står i oppsettet er obligatoriske
  • Alle skal være med å lage en gudstjeneste i løpet av høsten
  • Alle skal delta på 2 GUTS kvelder hvert semester.

Følg Guts Gjerpen på sosiale medier: gutsgjerpen

  • For mer informasjon gå til: gjerpenkirke.no/konfirmant

 

Veldig viktig å merke betalingen med

KONFIRMANTENS NAVN!

1500 kr til konto: 2610 26 06174

Dette dekker mat, bibel, leir og konfirmasjons bilde

 

Kontaktinformasjon:

Ungdomsarbeider: Lars Frønes

Tlf: 97012543

e-post: larspetter.frones@skien.kommune.no

Eller

Konfirmanter leder: Andreas Møller

Tlf: 47262151

e-post: andreasnordbo.moller@skien.kommune.no

 

Tilbake