Besøkstjenesten


Ønsker du en besøksvenn?

Ringe-venn? Eller gå-venn?

Besøkstjenesten i Gjerpen menighet er for deg som ønsker å snakke med noen eller gjøre noe sammen med noen. Ung eller gammel, hjemme eller på institusjon.

En besøksvenn kan være en du kan prate med om det du er opptatt av, en du kan gå på butikken med, lese med, gå på tur med og lignende.

Det er du og din besøksvenn som bestemmer hva dere skal gjøre og hvor ofte dere skal møtes eller ringes.

Besøksvenner er medmennesker, frivillige med taushetsplikt som regelmessig besøker mennesker i alle aldre. Besøkstjenesten er gratis.

 
Ta kontakt med:
 
Sverre Olsen tlf 942 46 241
eller diakonarbeider Cathrine Mustvedt tlf.951 41 532 
Tilbake