Gjertrudvennene


Gjertrudvennene! En venn ved graven.

Gjertrudvennene er et nettverk bestående av medmennesker som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har noen venn.

Det er heldigvis ikke så ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under bisettelsen, gravferden eller urnenedsettelsen.
Mediene har fortalt om mange skjebner, og slike oppslag er trist lesning. Av og til har skjebnen styrt det slik at et menneske ikke har noen.
Det betyr ikke nødvendigvis at man har levd et liv i ensomhet, men alle andre kan ha dødd fra en, eller man har kanskje flyttet og dermed mistet all kontakt med gamle kjente.
Selvsagt vil noen også ha levd et liv der man ikke har hatt familie, vennekrets eller nettverk, og da kan det skje at det ikke lenger finnes noen som kjente den avdøde.
Det kan også være at prest og myndigheter ikke får tak i eventuelle slektninger eller andre nære.

Når det ikke finnes pårørende, eller disse ikke ønsker å ta på seg ansvaret for begravelsen, er kommunen iht. den såkalte gravferdslovens paragraf 9 pliktig til å ta seg av gravferden.
Den kalles da en kommunal begravelse. Det kommer oftest få mennesker for å følge den avdøde i slike gravferder.
Det kan også skje at det ikke kommer noen i det hele tatt. GV synes ikke at noe menneske skal måtte si farvel til denne verden alene.
Vi har derfor som mål å være til stede i kapellet og være en venn for den som ingen har.
 
Vår hovedoppgave er tilstedeværelse. I visse tilfeller, når foretter/byrå ber om det, kan Gjertrudvennene også være til hjelp med å bære kisten, få til et minnesamvær eller på annet vis bidra til å skape en god, personlig og verdig avslutning. Vi mener at det enkelte menneske må bli sett og verdsatt i levende live, men også når et liv er ved veis ende.
For alle mennesker har hatt et unikt liv og fortjener den respekt at det snakkes om og vises oppmerksomhet når livet tar slutt.
 Derfor bør alle ha en venn med seg når det kommer til den endelige avskjeden. Man skal ikke gå den veien alene.
I stor grad er kommunale begravelser et byfenomen, spesielt i Oslo. I 2013 ble det her arrangert 100 slike gravferder. Nesten alle er bisettelser.

Vanligvis vil det heldigvis finnes familie og venner som samles ved et dødsfall. Når skjebnen vil det annerledes, kan Gjertrudvennene forsøke å være til stede.
Det kan være at en foretter, et menighetskontor, helsepersonell eller et begravelsesbyrå tar kontakt med Gjertrudvennene når man øyner at det blir en avskjed uten familie eller venner.
Da stiller vi opp.

GV har ingen økonomi. Ingen hjelpere mottar godtgjørelse.
Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men vektlegger menneskeverdet.
Gjertrudvennene er et nettverk bestående av medmennesker som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har noen venn.

Skulle du ønske å bli en "Gjertrudvenn" her i Telemark, ta kontakt med Liv Jorånn Høgseth, mail: livjorh@gmail.com

For å vite mer om Gjertrudvennene, gå til gjertrudvennene.org

Tilbake