Åpning av kirken

Åpning av kirken

Åpning av kirken

Åpning av kirken
 
Søndag 24.mai kan vi endelig samles til gudstjenester i Gjerpen kirke
Det blir to gudstjenester med nattverd, en kl.11.00  og en kl.12.30.
Det er åpnet opp for 50 personer per gudstjeneste.
Det blir dessverre ikke kirkekaffe.
Vi har noen retningslinjer som gjelder per i dag
 
NB! Les dette før du kommer:
1) Syke personer skal ikke delta eller være til stede. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, kan du ikke delta.  Trenger du en prat er vi i kirken tilgjengelige på telefon (se telefonliste under "om oss").
2) Vask hendene før du kommer, og bruk sprit ved inngangen eller vask på toalettet, og bruk sprit fremme ved alteret før nattverd.
3) Det er maksimalt plass til 50 personer i Gjerpen (utenom prest, organist, kirketjener)
4) Vi må holde en meters avstand. (gjelder ikke personer i samme hustand)
1 meters avstand gjelder både når vi kommer i døra, sitter ned og går igjen.
Generelt gjelder det å spre seg ut i lokalet.
5) Unngå unødvendig berøring på gjenstander og håndtak.
6) Navn og nummeret til alle som kommer vil bli skrevet på en lapp i gangen når man kommer. Denne lappen blir oppbevart i 10 dager på grunn av eventuell mulighet for smittesporing. Den blir deretter makulert.
7) Det blir gitt informasjon om smittevern og hvordan vi feirer nattverd på gudstjenesten
 
 
Hjertelig velkommen.


Del denne artikkel på e-post