Sammen for Gjerpen

Sammen for Gjerpen

Sammen for Gjerpen

FELLESMØTENE I GJERPEN

SAMMEN FOR GJERPEN 2019

Fredag 1. mars – Søndag 3. mars

 

I fjor var det meget godt besøk til fellesmøtene med tema «Sammen for Gjerpen». Vi står sammen i troen på Jesus Kristus i fellesmøtene i år også.

Hovedoverskriften for fellesmøtene i år er "Reis deg Guds menighet"!

Taler på møtene er Trond Inge Tappel, Kapellan i Gimsøy og Nenset menighet.

Vi står sammen i Gjerpen og ser fram til en festhelg.

 

 Alle velkommen til samlingene!

 

Program:

Fredag 1. mars kl. 19.00   Kveldsmøte på Sneltvedt bedehus, Lovsangsgruppe fra Norkirken i Porsgrunn (L9) deltar. Tema for kvelden er «Hva er da et menneske? - om å tørre å gå på vannet.» 

Denne kvelden skal vi løfte blikket på Guds storhet, men også at han kan og vil bruke oss alminnelige mennesker. Ja, noen ganger leder han oss også på uventede måter. 

Det blir kaffe og kaker etter møtet.

Lørdag 2. mars kl.11.00   Bibeltime Aas bedehus

Tema blir «Fra motløshet til tjeneste! - om kraften i å dele liv». Hva skal til for at jeg selv eller andre kommer i tjeneste, og finner sin plass? I denne undervisningen skal vi ta utgangspunkt i forholdet mellom Paulus og Timoteus, og kraften i det å lytte til hverandres tros- og livsfortelling.

Etter bibeltimen serveres lunsj.

Lørdag 2. mars kl. 11.00 Arrangement for barn i Gjerpen Misjonskirke, barnekorøvelse, andakt, lek og grilling.

Lørdag 2. mars kl. 19.00   Konsert med Gospel Explosion i Skien Kirke.

Dette er et prosjektkor med 70 deltakere fra Grenland sammen med gjestesolister.

Søndag 3. mars kl. 11.00 Festgudstjeneste i Gjerpen Kirke, felles barnekor synger. På gudstjenesten fastelavnsøndag er temaet: Tålmodig bønn! Det er innledning til faste, og tekstene denne søndagen leder oss inn i bønn om at Gud åpenbarer sin vilje for oss.

Prest Ida krogstad Rød og pastor Trygve Wikstøl deltar i gudstjeneste. Det blir korsang av stort felles barnekor og nattverd. Kirkekaffe i Menighetshuset.

Kollekt: Vi støtter Skien Diakonale Senter.

 

Arrangør: Gjerpen misjonskirke, Gjerpen menighet, Normisjonsforeningene på Sneltvedt, Venstøp og Ås.


Del denne artikkel på e-post