Konfirmant informasjon 2019

Konfirmant informasjon 2019

Konfirmantopplegg i Gjerpen kirke 2018/2019

 

23/08 Informasjonsmøte i Gjerpen kirke kl. 19.00

31/08-02/09 Leir på Oksøya! NB: Mer info på eget ark!

 

12/09 Felles konfirmant «Kick-off konsert» i Nenset kirke kl. 19.00

 

23/09 Presentasjonsgudstjeneste i Gjerpen kirke kl.11.00

NB: Ta med familie og venner

 

27/09 «Hvordan lage gudstjeneste?» i Gjerpen kirke kl.14.15-15.30

 

02/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

03/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

04/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

 

 

18/10 Diakonaltverksted på menighetshuset

            NB: Klokkeslett kommer.

           

15/11 Filmkveld på menighetshuset kl.18.30

            NB: Ta med penger til kino-kiosk!

 

07/12 Juleavslutningsball på menighetshuset kl. 19.00

            NB: Middag og underholdning. Vi pynter oss!

 

            Juleferie

 

08/01  1. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

             

15/01  2. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

             

29/01  3. Undervisningssamling  med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

             

00/00  Foreldremøte. Dato kommer.

 

12/02 4. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

 

26/02 5. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20 

 

01/03 GOOD FRIDAY i Skien fritidspark! Kl. 17.30-23.00

            NB: Konfirmantcup, leker, happenings, m.m

 

29-31/03 Konfirmantleir på Vegårtun!

            NB: Mer info kommer senere

 

00/00 Fotografering! Møte 14.30 ved kirken.

 

09/04  Fasteaksjon! Kirkens nødhjelp. 16.30-19.00

            NB: Vi går med bøsser. Foreldre kjører. Mer info kommer senere.

 

25/04  Øve til konfirmasjonsgudstjeneste. Møte i kirken kl. 14.30

02/05  Øve til konfirmasjonsgudstjeneste. Møte i kirken kl. 14.30

            NB: Mer info kommer senere ang hvem som skal møte når.

 

Lørdag 27/04 Konfirmasjon kl.11.00

Søndag 28/04 Konfirmasjon kl.11.00

Lørdag 04/05 Konfirmasjon kl.11.00

Søndag 05/05 Konfirmasjon kl.11.00

 

 

Annen info:

  • Konfirmantdåp skjer på gudstjenesten 25/11-18
  • Alle konfirmanter må delta på minst 8 gudstjenester i løpet av året.
  • Alle samlingene som står i oppsettet er obligatoriske
  • Alle skal delta på 2 klubbkvelder til våren. Datoer kommer senere.
  • Alle skal delta på EN «hjemme hos» kveld. Grupper blir satt opp på leir.
  • For mer informasjon gå til: gjerpenkirke.no/konfirmant

 

Kontakt informasjon:

Prest: Ida Krogstad Rød

Tlf: 95930171

Mail: Ida.Krogstad.Rod@skien.kommune.no


Del denne artikkel på e-post