Samtalegrupper for mennesker i sorg

Samtalegrupper for mennesker i sorg

Samtalegrupper for mennesker i sorg, etter dødsfall og samlivsbrudd.

Dette er en samtalegruppe for mennesker i sorg etter dødsfall eller samlivsbrudd.

Menneskelivet er slik at vi alle før eller siden opplever sorg, og årsaken kan være forskjellig. Sorg er en prosess som krever tid og krefter. Det å sette ord på tanker, følelser og opplvelser omkring sorgen kan være til hjelp for å komme videre.

Disse samtalegruppene vil forgå slik at man samles i faste grupper på 4-6 stykker. Hver gang gang innledes det med et aktuelt tema, og deretter gruppesamtale. Hver gruppe har to ledere.

Det vil være 5 samlinger våren 2016.

Torsdager 4.februar, 18.februar, 03.mars, 17.mars og 31.mars. Alle samlinger er fra 19.00-21.00

Møtested: Østre Porsgrunn kirkestue.

Påmeldingsfrist: 28.januar. Ta kontakt med prest i din menighet, eller diakon i Porsgrunn; Einar Svendsen, 41559198


Del denne artikkel på e-post